parallax background

CÁC
CHƯƠNG TRÌNH
ĐỊNH CƯ

DMD VENTURES

CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG THÀNH CÔNG TÀI CHÍNH KHÔNG CHỈ LÀ KIẾM ĐƯỢC TIỀN.

Tại DMD Ventures, chúng tôi tin rằng, nếu một người mong muốn thành công và có động lực cũng như quyết tâm để biến ước muốn thành hiện thực, thì người đó xứng đáng nhận được cơ hội hiện thực hóa ước mơ Mỹ của mình. Đó là lý do tại sao, cùng với các khoản đầu tư vốn chủ sở hữu truyền thống, chúng tôi coi trọng việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội đầu tư diện EB-5 và E-2 để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được cư trú và làm việc tại Hoa Kỳ.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CỦA DMD

 

EB-5 TRỰC TIẾP

Big Chicken
Twin Peaks

THỊ THỰC E-2*

Go Mini's
Papa Johns
DMD Jet Management
Big Chicken

THẺ XANH EB-1C

Big Chicken
DMD Jet Management
Thị thực có được cấp cho công dân của mọi quốc gia? Chỉ cấp cho công dân của các quốc gia tham gia hiệp ước. Các công ty đa quốc gia muốn bảo lãnh cho người quản lý hoặc giám đốc điều hành thường trú.
Tôi có phải từng làm quản lý hoặc điều hành cho một công ty liên quan ở nước ngoài trong một năm không? X X Các công ty đa quốc gia muốn bảo lãnh cho người quản lý hoặc giám đốc điều hành thường trú.
Công ty Hoa Kỳ tích cực tham gia kinh doanh trong một năm X X

* Nếu nhà đầu tư muốn xin Thị thực E2 nhưng không phải là công dân của quốc gia tham gia hiệp ước, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đăng ký quyền công dân tại một quốc gia có tham gia hiệp ước (ví dụ: Grenada hoặc Thổ Nhĩ Kỳ) trong khi nộp đơn xin Thị thực E2.

Thẻ xanh EB-5

THẺ XANH EB-5

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, cho phép lại Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 đến ngày 30 tháng 9 năm 2027. Đạo luật năm 2022 hiện cho phép các nhà đầu tư EB-5 đồng thời nộp đơn I-526 và I-485 để điều chỉnh tình trạng và chờ phê duyệt tại Hoa Kỳ. Trước khi ủy quyền lại vào năm 2022, các nhà đầu tư phải đợi nhiều năm để được phê duyệt I-526 và nếu nhà đầu tư đến từ một quốc gia chịu hạn ngạch (ví dụ: Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ), họ sẽ đợi thêm nhiều năm nữa trước khi nhận được thẻ xanh. Việc nộp đơn đồng thời cho phép các nhà đầu tư tự do sinh sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ trong khi đơn I-526 của họ đang được xử lý. Ngoài ra, số tiền đầu tư tối thiểu cho các dự án EB-5 tăng lên 1.050.000 đô la, từ 1.000.000 đô la và khoản đầu tư tối thiểu cho các dự án nằm trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA) tăng lên 800.000 đô la, từ 500.000 đô la. Giờ đây, lần đầu tiên, sinh viên có thị thực F, khách du lịch có thị thực B và người lao động có thị thực H-1B và L-1 có thể ở lại Hoa Kỳ trong thời gian họ điều chỉnh tình trạng của họ sang thẻ xanh có điều kiện EB-5.


Đạo luật đưa ra các yêu cầu mới cho Chương trình EB-5 liên quan đến xử lý ưu tiên. Đạo luật cải cách và liêm chính EB-5 đã giới thiệu ba loại thị thực dành cho việc xử lý ưu tiên, đó là:

 • 20% Visa EB5 dành cho TEA nông thôn
 • 10% Visa EB5 dành cho các TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao
 • 2% Visa EB5 dành riêng cho các dự án cơ sở hạ tầng

Các thị thực dành riêng cho phép xử lý đơn ưu tiên. Giờ đây, các nhà đầu tư từ một số quốc gia nơi Thị thực EB-5 đã được đăng ký quá mức dẫn đến bị lùi hạn, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam có thể nhảy lên dẫn đầu dòng EB-5 bằng cách đầu tư vào một dự án EB-5 nằm trong khu vực TEA.Có sáu yêu cầu rõ ràng về EB-5 mà bạn phải đáp ứng và Big Chicken sẽ kiểm tra tất cả các yêu cầu đó.

 1. Bạn phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Mỗi nhà hàng Big Chicken đủ điều kiện là một doanh nghiệp thương mại mới
 2. Bạn phải đầu tư tối thiểu 800.000 USD cho các địa điểm TEA. DMD có cả các địa điểm TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao và nông thôn trên khắp Hoa Kỳ
 3. Khoản đầu tư của bạn phải tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho Người lao động Hoa Kỳ. Mỗi nhà hàng Big Chicken mới tạo ra ít nhất 20 việc làm toàn thời gian
 4. Phải đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp
 5. Tiền của bạn phải “chịu rủi ro” với khoản đầu tư của bạn
 6. Bạn phải tham gia quản lý doanh nghiệp mới. Thỏa thuận quản lý DMD của bạn đủ sẽ giúp bạn đủ điều kiện để bạn trở thành chủ sở hữu tham gia quản lý mà không yêu cầu bạn xử lý các hoạt động hàng ngày

Big Chicken, thương hiệu nhà hàng gà bình dân, nhanh nổi tiếng được thành lập bởi Shaquille “Shaq” O'Neal, cầu thủ bóng rổ và doanh nhân nổi tiếng được vinh danh bởi Hall of Famer, là khái niệm nhà hàng mới hấp dẫn nhất ở Hoa Kỳ. Tại DMD, chúng tôi được độc quyền hợp tác với các nhà đầu tư EB-5 tại các địa điểm Big Chicken TEA trên khắp Hoa Kỳ. DMD đã cung cấp các phê duyệt EB-5 từ năm 2012 và hiện có sẵn các địa điểm TEA cho các nhà hàng Big Chicken mới sẽ khai trương vào năm 2023 và hơn thế nữa. Bạn thậm chí có thể bắt đầu khoản đầu tư Big Chicken của mình dưới dạng thị thực E2 và điều chỉnh thành thẻ xanh EB-5. Hãy chuẩn bị hành lý của bạn vì bạn có thể sống ở Hoa Kỳ trong khi chờ thẻ xanh EB-5 của mình.

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ DIỆN EB-5

EB-5 Trực tiếp
Đối với dự án đầu tư EB-5 Trực tiếp, tất cả các nhân viên W-2 toàn thời gian do công ty thuê trực tiếp đều được tính khi xác định điều kiện tạo 10 việc làm mới cho người lao động Hoa Kỳ. Vào ngày 15 tháng 03 năm 2022, Quốc hội Hoa Kỳ thay đổi quy tắc xác định dự án đủ điều kiện thuộc khu vực việc làm mục tiêu (Targeted Employment Area – TEA), và theo quy tắc này thì dự án phải nằm trong khu vực dân số có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc liền kề khu vực dân số có tỷ lệ thất nghiệp cao để đạt điều kiện.

Tất cả các tiêu chuẩn để đăng ký đầu tư diện EB-5 trực tiếp đều được đáp ứng bởi Big Chicken và hiện có sẵn thông qua DMD Ventures cho 1 nhà đầu tư EB-5 trực tiếp cho mỗi nhà hàng với tùy chọn TEA trị giá 800.000 USD.

LƯU Ý: DMD Ventures hiện không cung cấp bất kỳ dự án đầu tư diện EB-5 Trung tâm Khu vực nào.
Big Chicken
Là Lời Mời
Để Có
Thẻ Xanh EB-5

Áp dụng cho các cá nhân có thị thực không định cư (tức là khách du lịch (thị thực B1) và sinh viên (thị thực F1)), chỉ khi họ biết về lựa chọn mới này, và quyết định thay đổi ý định cư trú tại Hoa Kỳ ít nhất 90 ngày sau khi nhập cảnh. DMD không cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy nói chuyện với một luật sư nhập cư để thảo luận về các lựa chọn của bạn.

THỊ THỰC E-2

THỊ THỰC DIỆN ĐẦU TƯ E-2

Thị thực diện đầu tư E-2 cho phép một cá nhân được nhập cư và làm việc tại Hoa Kỳ nếu cá nhân đó là công dân của một quốc gia có ký kết hiệp ước thương mại và hàng hải với Hoa Kỳ. Mặc dù những quốc gia có nhiều công dân nhập cư diện EB-5, như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Nga, Brazil và Venezuela, không phải là các quốc gia tham gia hiệp ước E-2, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo quyền công dân cho khách hàng của mình tại một quốc gia có tham gia hiệp ước E-2, như Grenada hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian tối thiểu là 4 tháng để tận dụng Thị thực E-2.

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể đạt điều kiện cấp Thị thực E-2 bằng cách đầu tư số tiền đáng kể (thường là trên 200.000 USD) vào một doanh nghiệp, cơ sở hành nghề hoặc văn phòng tại Hoa Kỳ. Hơn nữa, doanh nghiệp này phải chứng minh được sự thành công về mặt tài chính, tạo ra đủ thu nhập để trang trải cuộc sống của nhà đầu tư và gia đình người đó. Nhà đầu tư được yêu cầu “phát triển và chỉ đạo” hoạt động kinh doanh, nhưng không cần quản lý công việc hàng ngày.

Doanh nghiệp sẽ được đánh giá sau mỗi 5 năm để xét gia hạn thị thực, tùy thuộc vào khả năng thành công và tăng trưởng liên tục của doanh nghiệp. Mặc dù Thị thực E-2 không cung cấp quyền thường trú như Thẻ Xanh, nhà đầu tư diện E-2 và gia đình trực hệ của nhà đầu tư vẫn được phép sinh sống lại Hoa Kỳ trong thời gian hoạt động kinh doanh vẫn còn khả thi, và vì thị thực này không cấp quyền thường trú nên nhà đầu tư không phải chịu thuế đối với thu nhập ngoài Hoa Kỳ.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THỊ THỰC E-2

Tại DMD Ventures, nhóm E-2 của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký thị thực. Quy trình này rất dài, nhưng chủ yếu bao gồm các bước chính sau đây:

 • – Sử dụng hộ chiếu hợp pháp từ một quốc gia tham gia hiệp ước
 • – Hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án diện E-2
 • – Khoản vốn đầu tư diện E-2 được chuyển đến tài khoản ký quỹ tại Hoa Kỳ
 • – Nộp đơn thông qua một luật sư nhập cư với đầy đủ các tài liệu hỗ trợ
 • – Dự phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ
 • – Thị thực E-2 được phê duyệt
 • – Nhập cảnh Hoa Kỳ

LỊCH SỬ THỊ THỰC E-2

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN CỦA MỘT QUỐC GIA THAM GIA HIỆP ƯỚC?

Bạn đừng lo lắng vì bạn vẫn có thể tận dụng cơ hội đầu tư diện E-2. DMD Ventures là Đại lý được cấp phép của Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada, qua đó tạo điều kiện tham gia chương trình Thị thực E-2.

Nếu bạn đủ điều kiện, DMD sẽ hỗ trợ bạn nhận quyền công dân Grenada trước khi bắt đầu quy trình đăng ký nhà đầu tư diện E-2 chính thức. Grenada duy trì một hiệp ước thương mại và hàng hải có hiệu lực với Hoa Kỳ. Khi trở thành công dân mới của quốc gia này, bạn sẽ đủ điều kiện nộp đơn đăng ký Thị thực đầu tư diện E-2. Trừ khi có trở ngại khác, quy trình nhập quốc tịch có thể được thực hiện trong vòng 4 tháng và DMD Ventures sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên suốt chặng đường này.

MẤT BAO LÂU ĐỂ LẤY ĐƯỢC THỊ THỰC E-2?

Sau khi hồ sơ đăng ký được nộp đầy đủ, bạn chỉ cần chờ khoảng 2 tháng để phê duyệt Thị thực E-2. Sau khi được Lãnh sự quán Hoa Kỳ chính thức chấp thuận, bạn và gia đình sẽ được mời cư trú tự do tại Hoa Kỳ.

CÁC LỢI THẾ KHÁC CỦA THỊ THỰC E-2

 • – Bạn không phải chịu thuế thu nhập toàn cầu của Hoa Kỳ
 • – Vợ/chồng của bạn có thể xin đi làm và không bị giới hạn về công việc
 • – Con cái của bạn đủ điều kiện học tập tại các trường cao đẳng và đại học với mức học phí dành cho công dân trong tiểu bang
 • – Bạn không phải quản lý công việc hàng ngày của doanh nghiệp

ĐỐI TÁC PHÙ HỢP ĐỂ ĐĂNG KÝ THỊ THỰC E-2

Tại DMD Ventures, mục tiêu của chúng tôi là đơn giản hóa quy trình, hiệu quả và trên hết là đạt kết quả tốt cho bạn và gia đình bạn. Trân trọng kính mời các Nhà đầu tư liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về quy trình cấp Thị thực Đầu tư E-2 và các dịch vụ đầu tư trọn gói, bao gồm các cơ hội đầu tư với Go Mini's, Papa Johns và DMD Jet Management mà sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu cấp thị thực E-2, qua đó giúp bạn nhanh chóng xây dựng doanh nghiệp thành công ở Hoa Kỳ.

TIẾN TỚI NHẬN THỊ THỰC E-2
CÙNG VỚI GO MINI'S

THẺ XANH EB-1C

THẺ XANH EB-1C

Thẻ xanh EB-1C là nhằm tạo điều kiện để các nhà quản lý và giám đốc điều hành có kỹ năng đặc biệt và chuyên môn cao làm việc tại Hoa Kỳ. Thị thực EB1-C là thị thực nhập cư, cho phép công ty nước ngoài chuyển bạn đến làm người quản lý hoặc điều hành cho một công ty có liên quan tại Hoa Kỳ.

Bạn sẽ trở thành nhân viên của một công ty tại Hoa Kỳ, và công ty này sẽ thay mặt bạn nộp đơn xin thường trú ở nước ngoài.

LỢI THẾ LỚN CỦA THỊ THỰC EB-1C

Chứng nhận lao động PERM là không bắt buộc đối với Thị thực EB-1C. Theo quy định cấp Chứng nhận lao động PERM, công ty Hoa Kỳ phải trải qua một quy trình kiểm tra kéo dài để chứng minh rằng không có công dân Hoa Kỳ nào đáp ứng trình độ kỹ năng bằng với ứng viên nước ngoài đã nộp đơn trước khi cho phép thuê ứng viên đó. Bằng cách tránh quy trình dài dòng này, bạn giảm được thời gian phê duyệt và loại bỏ nguy cơ bị từ chối cấp chứng nhận PERM – một điều thường xuyên xảy ra.

HAI CÁCH LẤY THỊ THỰC EB-1C

1. Nếu bạn đang cư trú tại Hoa Kỳ theo diện E2 hoặc L-1A1, bạn có thể nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng I-485 (AOS). Bạn phải có một đơn vị sử dụng lao động sẵn sàng thay mặt bạn nộp đơn, và bạn phải đảm bảo với chính phủ rằng mình được nhận đề nghị làm việc lâu dài. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư thỏa mãn quy định này thông qua DMD Jet Management.

2. Nếu bạn đang cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, quy trình trên phải được thực hiện tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Bạn không nên thực hiện theo cách này, vì đơn của bạn sẽ bị xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều so với khi bạn chuyển đổi từ diện E2 hoặc L-1A.

CHUYỂN ĐỔI TỪ THỊ THỰC E-2 SANG THẺ XANH EB-1C CÙNG VỚI DMD JET MANAGEMENT

Một số doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho bạn chuyển đổi từ Thị thực E-2 (cho phép cư trú tại Hoa Kỳ) sang Thẻ xanh EB-1C đầy đủ. DMD Jet Management là một trong những doanh nghiệp như vậy. Quá trình chuyển đổi đòi hỏi việc lập kế hoạch cẩn thận, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn làm việc với một luật sư nhập cư đủ tiêu chuẩn để đẩy nhanh quá trình và đảm bảo mọi thông tin đều được xem xét cẩn thận.

DMD JET MANAGEMENT LÀ TẤM VÉ ĐỂ BẠN NHẬN ĐƯỢC THẺ XANH EB-1C


ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ CƠ HỘI LẤY THỊ THỰC NHANH VÀ ĐẦU TƯ NHẬN THẺ XANH, XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY