DMD Ventures

May 16, 2023

Workshop Hướng Dẫn – Cả Gia Đình Định Cư Sang Mỹ Qua Diện Đầu Tư – Nhanh Nhất

Mỹ là luôn là lựa chọn đầu tiên khi quyết định đi định cư nước ngoài. Điều này không ngạc nhiên khi Mỹ là quốc gia […]
May 9, 2023

Workshop Hướng Dẫn – Cả Gia Đình Định Cư Sang Mỹ Qua Diện Đầu Tư – Không Cần Bảo Lãnh

Mỹ là luôn là lựa chọn đầu tiên khi quyết định đi định cư nước ngoài. Điều này không ngạc nhiên khi Mỹ là quốc gia […]
April 26, 2023

WORKSHOP Làm Sao Để Định Cư Sang Mỹ Nhanh Nhất Với Đầu Tư Vào Chi Nhánh Big Chicken Trong Những Vùng Ưu Tiên – TEA ?

TEA Là Gì Và Tại Sao Thời Gian Xử Lý Được Nhanh Hơn?TEA (Targeted Employment Area) là vùng đầu tư được ưu tiên, trong đó có […]
April 22, 2023

Vì Sao Mô Hình Một Nhà Đầu Tư Một Nhà Hàng với Huyền Thoại Bóng Rổ Mỹ Shaquille O’Neal Là Một Dự Án Định Cư Thông Minh Nhất?

Nhượng Quyền Thương Hiệu Thức Ăn Nhanh Có Lịch Sử Thành Công Cao Cách đơn giản nhất để trở thành thành công là sao chép sự […]